Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy lub porady? +48 799 030 205

Podatek VAT przy sprzedaży kota – czy to możliwe?

Agnieszka Łyp-Chmielewska06 sierpnia 2021Komentarze (0)

W ostatnim czasie przygotowywałam opinię prawną na temat połączenia działalności gospodarczej o charakterze rolniczym (hodowla psów oraz kotów w oparciu o PKD 01.49Z) z działalnością o charakterze nierolniczym. Analizując dogłębnie temat uznał, że jest on na tyle ciekawy, że doczeka się wpisu na blogu 🙂

Dla przypomnienia hodowlę kotów rasowych możemy prowadzić w formie działu specjalnego produkcji rolnej lub jako jednoosobową działalność gospodarczą –Jak prowadzić hodowlę kotów rasowych w Polsce

Ustawa o podatku od towaru i usług (VAT) a sprzedaż kotów

Prawo podatkowe stanowi odrębną gałąź prawa, która tworzy pewnego rodzaju autonomiczne normy wyłącznie na jego potrzeby.

Czytając ustawę o VAT zwrócić należy uwagę na definicję dzielności rolniczej wyrażoną w art. 2 pkt  15:

działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych;”

Z przytoczonej definicja łatwo jest uznać, że hodowla kotów rasowych rozumiana jest jako działalność rolnicza.
Moja uwaga do Czytelników – pamiętajcie aby w tym tekście nie mylić działalności gospodarczej z działem specjalnym produkcji rolnej! 

Reasumując, w świetle przepisów ustawy o podatku VAT sprzedaż kotów w ramach hodowli stanowi działalność rolniczą.

Zwolnienie z podatku VAT?

Po przeczytaniu powyższego tekstu można dojść do przekonania, że sprzedaż kotów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W rzeczywistości tak też jest ale tutaj jednak ustawodawca wyszedł nam z pomocną ręką i dodał do ustawy art. 43, który wskazuje na zwolnienia od podatku VAT.

Podstawą zwolnienia od podatku VAT jest art. 43 pkt 1 ust 3. Zwolnienie to przysługuje tylko i wyłącznie tzw. rolnikowi ryczałtowemu.

I teraz musimy przeanalizować dwie sytuację w zakresie zwolnienia.

 1. Hodowca jako dział specjalny produkcji rolnej – w tym przypadku nie ma najmniejszej wątpliwości, że zwolnienie z obowiązku płatności podatku VAT obowiązuje. Jedyny wyjątek jest wtedy gdy przepisy prawa zobowiązują osobę prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W naszym przypadku jako hodowców obowiązku takiego nie ma. Reasumując – hodowca kotów rasowych prowadzący hodowlę jako dział specjalny produkcji rolnej podlega zwolnieniu jako płatnik podatku VAT.
 2. Hodowca jako jednoosobowa działalność gospodarcza – tutaj odpowiedź nie jest taka jednoznaczna – czytaj akapit poniżej.

Hodowla jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Tak jak potrafiłam jednoznacznie wskazać, że hodowla prowadzona w ramach działu specjalnego produkcji rolnej zwolniona jest z podatku VAT, tak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa nie jest już taka oczywista.

Sprawa będzie prosta jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzić wyłącznie hodowlę kotów – wtedy jej działalność mieści się jako działalność rolnicza i może podlegać pod zwolnienia z zakresu podatku VAT w oparciu o art. 43  ustawy.

Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy wykonujemy zarówno działalność rolniczą (hodowla kotów) z działalnością pozarolniczą (np. działalność budowlana itp.). Tutaj pojawia się swoisty problem a mianowicie – czy na hodowlę kotów rasowych nadal przysługiwać będzie zwolnienie od podatku VAT.

Przyznam szczerze, że interpretacji podatkowych jest wiele. Jednak można przyjąć, że dopuszcza się utrzymanie statusu rolnika ryczałtowego w zakresie prowadzenia hodowli kotów i podtrzymania zwolnienia od podatku VAT przy fakcie pozostawania czynnym podatnikiem VAT z tytułu innej działalności.

Jednak zastrzegam, że w zakresie spraw podatkowych najlepiej jest zawsze dokonać indywidualnej konsultacji ze swoim biurem księgowym lub wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. 

 

P.S. pamiętajcie, że jest to wpis jedynie wskazując na zarys problemu prawnego – materia opodatkowania hodowli jest tematem bardzo szerokim i „zagmatwanym prawnie”.

*****

Prowadzisz hodowlę psów i potrzebujesz umowy sprzedaży? Nic łatwiejszego – odwiedzaj nasz Sklep

Drodzy Czytelnicy,

Chciałam was zaprosić na moje ostatnie w tym roku szkolenie z rękojmi w umowie sprzedaży zwierząt. 

Szkolenie odbędzie się 4 lipca (online) w godzinach od 16-20 🙂 Cena promocyjna 99 zł 🙂 Pamiętajcie, że dostępne będzie przez 7 dni nagranie. Na webinarze możecie mi zadawać pytania na które chętnie odpowiem 🙂

PROGRAM SZKOLENIA:

CZY MOJE ZWIERZĘ JEST RZECZĄ? OMÓWIENIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT ORAZ KODEKSU CYWILNEGO W ODNIESIENIU DO ZWIERZĘCIA W TRANSAKCJI SPRZEDAŻY

CHCĘ KUPIĆ ZWIERZĘ – OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA NABYWCY W UMOWIE SPRZEDAŻY

CHCĘ SPRZEDAĆ ZWIERZĘ – OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA SPRZEDAWCY W UMOWIE SPRZEDAŻY
RĘKOJMIA W UMOWIE SPRZEDAŻY ZWIERZĘCIA
 • zasady odpowiedzialności sprzedającego w świetle przepisów kodeksu cywilnego, czyli za które choroby i wady odpowiada sprzedający,
 • uprawnienia nabywcy z tytułu rękojmi,
 • czy nabywca zwierzęcia to konsument? Omówienie pozycji konsumenta w umowie sprzedaży, z uwzględnieniem sklepów zoologicznych,
 • koszty leczenia – czy można ich żądać?
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za nienależyte wykonanie umowy – kiedy i komu przysługuje.
SPÓR Z POWODU WADY ZWIERZĘCIA POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM A KUPUJĄCYM
 • zgłoszenie wady sprzedającemu,
 • polubowne (ugodowe) rozstrzygnięcie sporu,
 • droga sądowa – omówienie procedury postępowania cywilnego.

JAK NAPISAĆ OPINIĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ I CYWILNĄ.

 

Zapisy na szkolenie – https://animaliaszkolenia.pl/produkt/rekojmia/

Jakiś czas temu pisałam dla Was wpis o zmianach prawa UE – a raczej szerzej ujmując wejścia w życie rozporządzenia unijnego o zdrowiu zwierząt –Rozporządzenie unijne o zdrowiu zwierząt – czyli czy musimy rejestrować hodowlę kotów

W szybkim skrócie – wraz z wejściem w życie ww. rozporządzenia pojawił się problem obowiązku rejestracji hodowli u jak można domniemywać na polskie standardy powiatowego lekarza weterynarii.

Od chwili wejścia w życie rozporządzenia (które stosuje się bezpośrednio na terenie UE) w Polsce nie zostały wydane dokumenty wewnętrzne pozwalające na wprowadzenie takiego rozwiązania. Do chwili obecnej nie powstała baza, nie ma informacji jakie dane hodowla miałaby podać (w szczególności, że większość hodowli to dział specjalny produkcji rolnej). Po wtóre w mojej ocenie nie wynika wprost taki obowiązek z ww. rozporządzenia.

Zgodzę się, że obowiązek taki mógłby być nałożony w przypadku sprzedaży kotów na teren UE lub do państw trzecich – jednak jak przeczytacie powyższy tekst z linku dowiecie się, że nie jest to tak oczywiste 🙂

Jednak dlaczego nowinki ze świata hodowców? 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Wczoraj odebrałam bardzo ciekawy telefon. Dzwoniła do mnie Pani, która jest hodowcą kotów. Udała się ona do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania świadectwa zdrowia – ponieważ cały miot kotów został sprzedany do państw UE. I tutaj ciekawostka – lekarz weterynarii pyta się jej, czy zgłosiła już u nich hodowlę. Pani szczerze odpowiedziała, że nie. Wtedy też – i tutaj UWAGA – otrzymała od lekarza weterynarii plik na maila o nazwie – WNIOSEK.

W piśmie zatytułowanym WNIOSEK nie było żadnych informacji, danych do uzupełnienia itp. – biała kartka z napisem wniosek 🙂

Dla mnie był to taki pierwszy sygnał od moich klientów, że powiatówka chciałaby w jakiś sposób wykonać obowiązki z rozporządzenia unijnego – do których nie mamy żadnych przepisów krajowych.

Przyznam, że nie wiem jak się sytuacja rozwinie. Dodam Wam, że mówimy o Inspekcji z centralnej Polski 🙂

Będę dla was śledzić na bieżąco informacje i komunikaty.

Zbliża się okres urlopowy – pamiętajcie o właściwej dokumentacji przy przewozie zwierząt!!!! Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

****

Czy hodowca odpowiada za wady kota tylko z rękojmi?

Agnieszka Łyp-Chmielewska25 czerwca 2021Komentarze (0)

Pierwszym problemem wielu hodowców zgłaszających się do mnie w celu sporządzenia umowy jest możliwość wyłączenia rękojmi w umowie – czyli zniwelowanie odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedanego kota. O rękojmi pisałam na blogu wiele – jeśli nie czytałeś to zostawiam link do jednego z moich wpisów – Kilka słów o rękojmi – czyli odpowiedzialność hodowcy za wady fizyczne w pigułce

Odpowiedź na pytanie o wyłączenie rękojmi jest dość prosta – są przypadku kiedy ową straszną rękojmie wyłączyć możemy – Wyłączenie rękojmi w umowie sprzedaży kota

Postawić jednak należy pytanie – czy odpowiedzialność hodowcy za wady sprzedanego kota opiera się tylko i wyłącznie o rękojmie? Niestety odpowiedź Wam się drodzy Hodowcy nie spodoba – odpowiedzialność za wady za sprzedanego kota nie opiera się tylko i wyłącznie o rękojmie. Nabywca, czyli druga strony umowy może oprzeć swoje roszczenia w stosunku do was o ogólne przepisy odszkodowawcze opisane w art. 471 kodeksu cywilnego.

Roszczenie odszkodowawcze

Przepisy prawa cywilnego przewidują tzw. roszczenia odszkodowawcze. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży możemy mówić wyłącznie o roszczeniach odszkodowawczych za nienależyte wykonanie umowy po stronie  sprzedającego. Kwestię tę reguluje art. 471 i następne kodeksu cywilnego:

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Pamiętajcie – co ważne odpowiedzialności odszkodowawczej w samej umowie sprzedaży nie można wyłączyć tak jak rękojmi.

W oparciu o art 471 kodeksu cywilnego prowadzone są spory sądowe pomiędzy hodowcami, gdzie w umowie sprzedaży bez wątpliwości można było skutecznie wyłączyć rękojmie.

Zapytacie – no okej, ale czym to się różni od rękojmi? Odpowiedź poniżej 🙂

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Zgodnie z poglądami orzecznictwa oraz doktryny przepisy o rękojmi za wady sprzedanego kota są zbliżone do ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej. Mówiąc prawnie – przepisy o rękojmi są przepisami szczególnymi w stosunku do zasad ogólnych wskazanych w art. 471 kodeksu cywilnego.

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:

 • wykazanie istnienia szkody – w przypadku sprzedaży kota przez szkodę będziemy rozumieli istnienie wady fizycznej u sprzedanego kota oraz koszty związane m.in. z leczeniem,
 • wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy powstaniem szkody a zachowaniem się sprzedającego,
 • brak należytej staranności po stronie sprzedającego – wina sprzedającego.

Co ważne – przy procesie cywilnym to na nabywcy spoczywa obowiązek wykazania ww. przesłanek, czyli sytuacja trochę odwrotna aniżeli w przypadku rękojmi.

Różnice pomiędzy odpowiedzialnością odszkodowawczą z art. 471 k.c. a rękojmią.

Kwestia związana z różnicami pomiędzy tymi dwiema instytucjami jest zagadnieniem typowo prawnym. Roszczenia te w procesie wykazywania przed sądem różnią się od siebie, ale nie są to jakieś bardzo drastyczne różnice.

Podstawowe różnice:

 1. rękojmia jest tzw. odpowiedzialnością absolutną niezależną od winy sprzedającego natomiast roszczenie odszkodowawcze oparte jest o zasadę winy, którą jesteśmy zobowiązani wykazać (niedochowanie należytej staranności),
 2. rękojmia jest regulacją szczególną a roszczenie odszkodowawcze regulacją ogólną,
 3. w rękojmi obowiązuje domniemanie istnienia wady a w przypadku zasad odszkodowawczych należy wykazać istnienie wady.

Czy hodowca może się skutecznie bronić przed roszczeniem odszkodowawczym?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć TAK! W mojej ocenie obrona w oparciu o przepis art 471 kodeksu cywilnego jest łatwiejsza dla sprzedającego niż w oparciu o rękojmie. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – odpowiedzialność odszkodowawcza oparta jest o zasadę winy a rękojmia ma charakter absolutny.

Podkreślić należy, że w przypadku roszczenia odszkodowawczego to nabywca zobowiązany jest do wykazania szkody, związku przyczynowego oraz winy hodowcy.

To co najważniejsze w procesie odszkodowawczym to wykazanie, że jako hodowcy nie ponosimy winy za daną wadę, czyli wykazanie zachowanie należytej staranności!

Jak to zrobić? Zależy to zawsze od konkretnego przypadku i konkretnej wady 🙂

Bardzo istotne jest również w umowach określenie celu sprzedaży kota – cel ten będzie nam w dużej mierze miarkował wysokość odszkodowania. Inne możliwości będzie miał nabywca, który nabył kota bez określonego celu (wtedy z doświadczenia od razu będzie podnoszone, że kot był nabyty w celach wystawowych) a inne w przypadku nabycia kota na kolanka – pupila domowego. Nabywca, który nabył kota jako pupila domowego np. nie może dochodzić utraconych korzyści z tytułu braku możliwości hodowania na zakupionym kocie – ponieważ nigdy ich nie miał osiągnąć.

W moim Sklep możesz poczytać o różnych umowach stosowanych w hodowli.

No to tyle 🙂 Miłej lektury na weekend 🙂

Chciałam was zaprosić na bezpłatny lajf z mec. Karoliną Sawicką, która specjalizuje się w prawie fotografii.

Na lajfie porozmawiamy o prawach autorskich do zdjęć, wizerunku kota, zdjęć z wystaw, kradzieży zdjęć i wiele wielu innych tematów 🙂

Lajf dostępny będzie na FB – https://www.facebook.com/events/166378622075910/

 

Już teraz możecie sobie odświeżyć wiedzę jaką podzieliła się z nami mec. Sawicka we wpisie – Wizerunek psa na zdjęciach, ochrona zdjęć hodowcy, czyli wywiad z adw. Karoliną Sawicką autorką bloga Prawy Profil