Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Potrzebujesz umowy lub porady? +48 799 030 205

Srebrny pakiet umów dla hodowli

620,00  z VAT

Srebrny pakiet umów dla hodowli dedykowany jest dla hodowli, które sprzedają swoje koty za granicę jak i posiadają kocury z uprawnieniami reproduktora. Jest to pakiet umów jakie powinna posiadać każda rozwijająca się hodowla.

W ramach pakietu oferujemy:

  • umowę sprzedaży kota hodowlanego/zdrowego,
  • umowę sprzedaży kota na kolanka (zdrowego ale niehodowlanego),
  • umowę sprzedaży kota z defektem,
  • umowę rezerwacji,
  • umowa krycia,
  • umowa sprzedaży kota pomiędzy hodowcami,
  • umowa sprzedaży kota za granicę – w języku angielskim oraz niemieckim.

Umowa sprzedaży kota zdrowego przeznaczona jest do sprzedaży kota bez wad dyskwalifikujących go z dalszej hodowli. Umowa zawiera postanowienia zabezpieczające interes hodowcy m.in. prawo odkupu czy też pierwokupu.

Umowa sprzedaży kota na kolanka przeznaczona jest do sprzedaży kociąt, które są pełnowartościowymi przedstawicielami swojej rasy, ale nabywane są jako koty do towarzystwa a nie koty hodowlane. W tej umowie określony jest cel nabycia kota jako niehodowlany. Umowa ta może być również stosowana do kotów, które sprzedawane są już po zabieg sterylizacji lub kastracji. Umowa zawiera postanowienia zabezpieczające realizację celu umowy oraz zabezpieczające interesy hodowcy – prawo odkupu, pierwokupu czy umowne odstąpienie od umowy.

Umowa sprzedaży kota z defektem (Peta) przeznaczona jest do sprzedaży kotów, które w chwili wydania nabywcy posiadają określoną wadę – może to być wada dyskwalifikująca z hodowli jak i każda inna wada. Umowa wyłącza odpowiedzialność hodowcy w związku z określoną w niej wadą kota. Umowa zawiera postanowienia zabezpieczające interes hodowlany hodowcy – m.in. prawo odkupu czy pierwokupu.

Umowa rezerwacji kota zawierana powinna być w momencie, gdy hodowca pobiera zadatek/zaliczkę za rezerwację określonego kociaka. Umowa ta określa zasady zwrotu wpłaconego zadatku/zaliczki.

Umowa krycia przeznaczona jest dla hodowców chcących w sposób prawidłowy i pewny zabezpieczyć swoje interesy w związku z kryciem kotki określonym kocurem. Najważniejszą kwestią umowy krycia (która w świetle przepisów prawa jest tzw. umową nienazwaną) określenie zasad rozliczenia, ponieważ to w zależności od tych zasad umowę krycia możemy traktować jako umowę rezultatu lub umowę starannego działania. Z doświadczenia wiem, że sądy dokonują rozmaitej interpretacji umów krycia. Dlatego dla moich klientów staram się przygotować umowę, która ma charakter umowy starannego działania – w celu łatwiejszej egzekucji należności za krycie.

Umowa sprzedaży kota pomiędzy hodowcami stosowana powinna być w chwili gdy sprzedajemy kota innemu hodowcy. Umowa ta umożliwia np. wyłączenie rękojmi, czyli odpowiedzialności za wady fizyczne. Umowa pomiędzy hodowcami jest umową pomiędzy dwoma profesjonalnymi podmiotami, co umożliwia nam wprowadzenie wielu różnych rozwiązań – np. zakazu dalszej sprzedaży do hodowli itp.

Umowa sprzedaży kota za granicę (w języku angielskim oraz niemieckim) dostosowana jest pod sprzedaż kota do innego kraju, ale w obszarze Unii Europejskiej. Umowa określa prawo właściwe dla stosunku prawnego korzystne dla hodowcy.

Umowy przesyłane są w wersji edytowalnej wraz z logo kancelarii.  Następnie po zapoznaniu się ze szkicem umowy proszę o przesłanie na adres elektroniczny kancelarii swoich uwag i pytań – wspólnie dostosujemy umowę pod państwa hodowlę oraz rasę 🙂

Kategorie: ,