Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Chory kot zakupiony po 1 stycznia 2023 roku

Agnieszka Łyp-Chmielewska26 czerwca 2023Komentarze (0)

Przez kilka dobrych lat przyzwyczailiśmy się już do określenia użytego w kodeksie cywilnym w zakresie odpowiedzialności sprzedającego za wady – a to rękojmia. Musicie pamiętać, że od stycznia 2023 roku w zakresie sprzedaży pomiędzy podmiotem profesjonalnym (jakim w obecnym rzecznictwie sądowym niewątpliwie jest hodowca) a konsumentem (czyli osobą nabywającą kota na kolanka, jako pupila domowego) nie ma zastosowania już rękojmia z kodeksu cywilnego a ustawa o prawach konsumenta w zakresie niezgodności towaru z umową.

Chory kot zakupiony po 1 stycznia 2023

Ustawa o prawach konsumenta jako podstawa odpowiedzialności hodowcy za wady sprzedanego kota

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do umów zawartych od 1 stycznia 2023 roku w zakresie sprzedaży zastosowanie będzie miała ustawa o prawach konsumenta – dodany do niej rozdział 5a.

Pamiętajcie – ustawa ta znajdzie zastosowanie tylko i włącznie przy sprzedaży konsumentowi. W zakresie sprzedaży pomiędzy np. hodowcami nadal stosujemy zapisy kodeksu cywilnego co do rękojmi.

Odpowiedzialność hodowcy aktualizuje się jeśli sprzedany „towar” jest niezgodny z umową. Co oznacza niezgodność towaru z umową?

Zgodnie z ustawą a to art. 43b możemy wskazać, że niezgodność pojawia się gdy:

 1. nie posiada cech o których sprzedający zapewniał
 2. nie nadaje się do celu określonego w umowie
 3. nie posiada normalnych właściwości, które danego rodzaju „towar” powinien posiadać
 4. jest w stanie niekompletnym.

Reasumując – w przypadku kota będą to wady/schorzenia.

Równocześnie obecnie w umowie bardzo ważne jest określenie celu nabycia kota – cel wystawowy/hodowlany lub niehodowlany.

Określenie tegoż właśnie celu pozwala nam na odniesienie proporcji niezgodności kota z umową.

Dodam, że najlepszym rozwiązaniem, podkreślam prawnym, dla kota niehodowlanego, jest sprzedaż kastrata – wtedy nabywca nie ma możliwości wykazywania, że kot miał być do hodowli ale z uwagi na wady się do niej nie nadaje.

Podobnie jak wcześniej – hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za wady/schorzenia istniejące w chwili wydania – art. 43c ustawy.

Pamiętać należy, że ustawa wprowadziła nam dwu letni okres domniemania istnienia wady w chwili wydania – o samym domniemaniu więcej przeczytasz we wpisie na blogu drugim moim blogu – https://psiparagraf.pl/pierwszy-rok-po-sprzedazy-psa/.

Zasady opisanego powyżej domniemania nie uległy zmianie – a uległ wyłącznie termin obowiązywania domniemania – obecnie 2 lata.

Zgodnie z zapisami ustawy – obecnie każda wada ma również domniemanie swojej istotności.

Oznacza to, że kodeksowo każda wada ma charakter istotny a to na hodowcy spoczywa ciężar wykazania, że tak nie jest – i tutaj wracam do tego, że znaczenie ma cel zawarcia umowy – będzie on pomocny przy wykazaniu np. braku istotności wady lub potwierdzeniu istotności.

Czas odpowiedzialności hodowcy

Największe kontrowersje do chwili obecnej wzbudza czas obowiązywania odpowiedzialności.

Błędnie uważa się, że obecnie odpowiedzialność hodowcy to okres lat 6!

Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (art. 43c) okres odpowiedzialności hodowcy za wady/schorzenia (niezgodność towaru) obowiązuje 2 lata od chwili wydania/dostarczenia.

Na bazie nowych przepisów termin ten nie ma charakteru zawitego (tak jak w przypadku rękojmi) – co oznacza, że WADA MA UJAWNIĆ SIĘ W OKRESIE 2 LAT OD CHWILI WYDANIA, jednak na drodze sądowej możemy dochodzić odpowiedzialności hodowcy na zasadach ogólnych, a to w czasie 6 lat od chwili wykrycia wady (okres przedawnienia na zasadach ogólnych).

Zasada odpowiedzialności – brak możliwości wyłącznie w umowie

Odpowiedzialność sprzedającego jest tzw. odpowiedzialnością o charakterze absolutnym – oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność niezależnie czy wiedział o wadzie i czy miał w ogóle na nią jakiś wpływ.

Zgodnie z ogólnymi zapisami ustawy o prawach konsumenta – zapisy w umowie nie mogą pogarszać jego uprawnień z ustawy.

Oznacza to, że zapis w umowie wyłączający odpowiedzialność hodowcy jest nieskuteczny.

Uprawnienia nabywcy

Ustawa wprowadza triadę uprawnień nabywcy (jest to swoistego rodzaju novum!).

Generalnie w pierwszej kolejności stosowana winna być naprawa lub wymiana na towar wolny od wad. Jednak ustawa nadal dopuszcza żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Szerzej uprawnienia nabywcy omówię w odrębnym wpisie.

Chory kot zakupiony po 1 stycznia 2023

Podsumowanie

Obecne przepisy mają na celu zwiększenie ochrony konsumenta – w takim kierunku zmierza ustawodawca zarówno krajowy jak i unijny.

Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś kota do 31.12.2022 r. koniecznie przeczytaj – Chory kot z perspektywy nabywcy oraz hodowcy, czyli jak to jest z tą rękojmią.

Jeśli masz problem kliknij Kontakt.

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

***

Ebook o kradzieży zdjęć – kod rabatowy dla czytelników bloga na hasło psiparagraf

Kochani,

w naszym środowisku felinologicznym niestety częstym zjawiskiem jest kradzież zdjęć lub ich wykorzystywanie bez stosowanych uprawnień.

Dlatego też każdemu z Was polecam zakup ebook od mec. Karoliny Nowalskiej o kradzieży zdjęć!!! [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: