Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Chory kot z perspektywy nabywcy oraz hodowcy czyli jak to jest z tą rękojmią

Agnieszka Łyp-Chmielewska08 lipca 2022Komentarze (0)

Ostatnim czasem robiłam przegląd wpisów na blogu. Okazało się, że temat rękojmi jest poruszony w zaledwie kilku wpisach – dlatego postanowiłam go dziś zbiorczo zaktualizować 🙂 Zarówno z perspektywy nabywcy kota jak i z perspektywy hodowcy. To będzie jednak dłuższa lektura na piątkowy (u mnie trochę deszczowy) dzień. No to startujemy 🙂

Chory kot z perspektywy nabywcy oraz hodowcy

Czym jest rękojmia czyli odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne sprzedanego kota

Każdy hodowca boi się tego słowa jak ognia, a każdy nabywca chętnie z niego korzysta – jednak czy aby zawsze strony wiedzą co ono oznacza?

Rękojmia, czyli odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy uregulowana jest w art. 556 i następne kodeksu cywilnego.

W samym kodeksie nie znajdziemy definicji rękojmi – ponieważ jej nie ma.

Są jedynie przykłady czymże wada fizyczna (wady prawnej nie będę wam omawiać ponieważ uważam, że raczej nie zdarzają się przypadki sprzedaży kota cudzego) może być – i tak m.in. jest to:

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jak widzicie z cytowanego powyżej przepisu pod wadę fizyczną jesteśmy w stanie podpiąć wiele przypadków.

Przełóżmy to teraz na świat felinologiczny. 

Zgodnie z tym co napisałam powyżej wiadomym jest, że rękojmią objęte będą choroby sprzedanego kota. 

Pamiętajcie jako hodowcy aby w ogłoszeniach o sprzedaży kociąt nie zapewniać o właściwościach kota których nie jesteście pewni typu – idealny kot do hodowli, idealny kot do felinoterapii itp. – ponieważ jeśli kot nie będzie ww. właściwości posiadał to faktycznie możecie również ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi – zob. punkt 2 przepisu.

Zasady odpowiedzialności hodowcy

Skoro już mniej więcej wiemy czymże jest rękojmia. To teraz należy odpowiedzieć na pytanie – jak kształtuje się odpowiedzialność hodowcy, który sprzedał kota.

Zgodnie z art. 559 kodeksu cywilnego:

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Przekładając to na świat felinologiczny.

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za choroby, które istniały w chwili wydania kota lub takie które powstały z przyczyn tkwiących w kocie w chwili wydania.

Dla przykładu:

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za choroby o podłożu genetycznym lub wrodzonym – te istnieją w kocie od zawsze.

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za chory, które istniały w chwili wydania np. pasożyty, świerzb, itp. – jeśli nabywca jest w stanie wykazać, że choroby te zostały nabyte w hodowli (przy pasożytach określa to np. stan larwany itp.)

Hodowcy pamiętajcie – nie ponosicie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady o charakterze nabytym, te powstałe na skutek niewłaściwego żywienia, pielęgnacji itp.

Nie musicie również takiego zapisu dodawać do umowy – ponieważ wynika to wprost z przepisów prawa.

Możecie poczytać również ciekawy artykuł na blogu o odpowiedzialności hodowcy z tytułu FIP – FIP a odpowiedzialność hodowcy.

Czas obowiązywania rękojmi

Zasadą jest, że rękojmia obowiązuje 2 lata od chwili wydania kota.

Pamiętajcie – jest to tzw. termin zawity i w tym okresie nabywca zobowiązany jest do wystąpienia na drogę postępowania sądowego a nie tylko i wyłącznie zgłoszenia wady.

W przypadku jeśli roszczenie nie zostanie zgłoszone w terminie – nabywcy przysługuje jeszcze uprawnienie z art. 471 kodeksu cywilnego – o którym poczytasz – Czy hodowca odpowiada za wady kota tylko z rękojmi?

Chciałaby również abyście pamiętali, że na przestrzeni tychże 2 lat od chwili wydania kota dochodzi do pewnego rodzaju modyfikacji zasady odpowiedzialności hodowcy.

Przez okres pierwszego roku od chwili wydania kota obowiązuje w większości przypadków domniemanie istnienia wady w chwili wydania kota.

Poświęcę temu odrębny wpis ponieważ jest to zagadnienie bardzo ciekawe. (wpis taki jest już na blogu http://www.psiparagraf.pl

Uprawnienia nabywcy

Nabywca w przypadku wystąpienia wady u sprzedanego kota ma szereg uprawnień.

Na wstępie napisać Wam muszę, że w większości przypadków nabywca kota będzie miał w świetle przepisów prawa przymiot konsumenta a hodowca przymiot podmiotu profesjonalnego.

W tym momencie większość hodowców czytających ten tekst oburzy się i powie, że nie jest przecież przedsiębiorcą a tylko działem specjalnym produkcji rolnej i jego hodowla jest amatorska!

Niestety, zgodnie z wykładnią przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej działalność hodowlana zostanie za taką w 99% uznana – ponieważ jest ona ciągła, zorganizowana i zarobkowa.

Nabywcy przysługują następujące uprawnienia:

 • żądanie obniżenia ceny za sprzedanego kota z wadą
 • żądanie wymiany kota na innego, wolnego od wady
 • odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada ma charakter istotny
 • żądanie „naprawy” kota.

Kilka słów o każdym z tychże uprawnień.

Obniżenie ceny za sprzedanego kota z wadą

Jest to najczęściej wybierane roszczeni z jakim się spotykam w swojej praktyce.

Polega ono na obniżeniu ceny za sprzedanego kota. Przepisy kodeksu cywilnego nie pomagają nam za bardzo jeśli chodzi o obniżenie ceny – wskazują jedynie, że ma ono być proporcjonalne pomiędzy wartością kota pełnowartościowego a kota z defektem.

To po stronie nabywcy jest prawo wyboru o ile żąda on obniżenia ceny i odpowiednie tego uzasadnienie.

Dla przykładu:

Nabywca może żądać obniżenia ceny kota z wadą z kwoty  5000 zł do np. 3000 zł – czyli hodowca zobowiązany jest do oddania kwoty 2000 zł na rzecz nabywcy

Odstąpienie od umowy

Nabywcy przysługuje również roszczenie o odstąpienie od umowy.

Roszczenie to polega na zwrocie kota do hodowli a w zamian hodowca zwraca uiszczona za kota cenę.

Dla odstąpienia od umowy konieczne jest aby wada miała charakter istotny – np. wada serca skracająca znacznie życie kota czy dysplazja nerek skracająca życie kota.

Pozostałych dwóch uprawnień nie będę pokrótce omawiać ponieważ mało kiedy występują one w realiach felinlogicznych.

Ugoda pomiędzy hodowcą a nabywcą

Są sytuację, kiedy doradzam moim klientom zawarcie ugody w przypadku wystąpienia wady u sprzedanego kota. Są to wady, który podłoże jest oczywiste i nauka weterynarii określa je jednoznacznie jako choroby o podłożu wrodzonym czy też genetycznym.

Pamiętajcie – zawierając ugodę konieczne jest w ugodzie zaznaczenie, że strony zrzekają się względem siebie dalszych roszczeń.

Ale są również sytuacje, gdzie to sąd powinien rozstrzygnąć zasadność zgłaszanego przez nabywcę roszczenia. 

No to tyle na ten miły piątkowy dzień 🙂

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

***

Kupno kota poza granicami Polski lub od obcokrajowca

Jako, że obsługujemy wielu hodowców kotów i psów rasowych (i duże i małe hodowle) częstym problemem jest kupno kota z zagranicy.

Najczęściej problem pojawia się w momencie gdy kot nie spełnia wymagań hodowlanych – jest chory (prawnie określiłabym jako wadliwy) [Czytaj dalej…]

***

Przeczytaj także:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: