Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Chory kot z perspektywy nabywcy oraz hodowcy, czyli jak to jest z tą rękojmią

Agnieszka Łyp-Chmielewska08 lipca 2022Komentarze (0)

Ostatnim czasem robiłam przegląd wpisów na blogu. Okazało się, że temat rękojmi jest poruszony w zaledwie kilku wpisach – dlatego postanowiłam go dziś zbiorczo zaktualizować 🙂 Zarówno z perspektywy nabywcy kota jak i z perspektywy hodowcy. To będzie jednak dłuższa lektura na piątkowy (u mnie trochę deszczowy) dzień. No to startujemy 🙂

Czym jest rękojmia – czyli odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne sprzedanego kota

Każdy hodowca boi się tego słowa jak ognia a każdy nabywca chętnie z niego korzysta – jednak czy aby zawsze strony wiedzą co ono oznacza?

Rękojmia, czyli odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy uregulowana jest w art 556 i następne kodeksu cywilnego. W samym kodeksie nie znajdziemy definicji rękojmi – ponieważ jej nie ma. Są jedynie przykłady czymże wada fizyczna (wady prawnej nie będę wam omawiać ponieważ uważam, że raczej nie zdarzają się przypadki sprzedaży kota cudzego) może być – i tak m.in. jest to:

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1)

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)

nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jak widzicie z cytowanego powyżej przepisu pod wadę fizyczną jesteśmy w stanie podpiąć wiele przypadków.
Przełóżmy to teraz na świat felinologiczny. 
Zgodnie z tym co napisałam powyżej wiadomym jest, że rękojmią objęte będą choroby sprzedanego kota. 
Pamiętajcie jako hodowcy aby w ogłoszeniach o sprzedaży kociąt nie zapewniać o właściwościach kota których nie jesteście pewni typu – idealny kot do hodowli, idealny kot do felinoterapii itp.  – ponieważ jeśli kot nie będzie ww. właściwości posiadał to faktycznie możecie również ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi – zob. punkt 2 przepisu.

Zasady odpowiedzialności hodowcy

Skoro już mniej więcej wiemy czymże jest rękojmia. To teraz należy odpowiedzieć na pytanie – jak kształtuje się odpowiedzialność hodowcy, który sprzedał kota.

Zgodnie z art. 559 kodeksu cywilnego – Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Przekładając to na świat felinologiczny.

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za choroby, które istniały w chwili wydania kota lub takie które powstały z przyczyn tkwiących w kocie w chwili wydania.

Dla przykładu:

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za choroby o podłożu genetycznym lub wrodzonym – te istnieją w kocie od zawsze.

Hodowca będzie ponosił odpowiedzialność za chory, które istniały w chwili wydania np. pasożyty, świerzb, itp – jeśli nabywca jest w stanie wykazać, że choroby te zostały nabyte w hodowli (przy pasożytach określa to np. stan larwany itp)

Hodowcy pamiętajcie – nie ponosicie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady o charakterze nabytym, te powstałe na skutek niewłaściwego żywienia, pielęgnacji itp. Nie musicie również takiego zapisu dodawać do umowy – ponieważ wynika to wporst z przepisów prawa.

Możecie poczytać również ciekawy artykuł na blogu o odpowiedzialności hodowcy z tytułu FIP – FIP a odpowiedzialność hodowcy

Czas obowiązywania rękojmi

Zasadą jest, że rękojmia obowiązuje 2 lata od chwili wydania kota. Pamiętajcie – jest to tzw. termin zawity i w tym okresie nabywca zobowiązany jest do wystąpienia na drogę postępowania sądowego a nie tylko i wyłącznie zgłoszenia wady.

W przypadku jeśli roszczenie nie zostanie zgłoszone w terminie – nabywcy przysługuje jeszcze uprawnienie z art. 471 kodeksu cywilnego – o którym poczytasz – Czy hodowca odpowiada za wady kota tylko z rękojmi?

Chciałaby również abyście pamiętali, że na przestrzeni tychże 2 lat od chwili wydania kota dochodzi do pewnego rodzaju modyfikacji zasady odpowiedzialności hodowcy.

Przez okres pierwszego roku od chwili wydania kota obowiązuje w większości przypadków domniemanie istnienia wady w chwili wydania kota. Poświęcę temu odrębny wpis ponieważ jest to zagadnienie bardzo ciekawe. (wpis taki jest już na blogu http://www.psiparagraf.pl

Uprawnienia nabywcy

Nabywca w przypadku wystąpienia wady u sprzedanego kota ma szereg uprawnień.

Na wstępie napisać Wam muszę, że w większości przypadków nabywca kota będzie miał w świetle przepisów prawa przymiot konsumenta a hodowca przymiot podmiotu profesjonalnego. W tym momencie większość hodowców czytających ten tekst oburzy się i powie, że nie jest przecież przedsiębiorcą a tylko działem specjalnym produkcji rolnej i jego hodowla jest amatorska! Niestety, zgodnie z wykładnią przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej działalność hodowlana zostanie za taką w 99% uznana – ponieważ jest ona ciągła, zorganizowana i zarobkowa.

Nabywcy przysługują następujące uprawnienia:

 • żądanie obniżenia ceny za sprzedanego kota z wadą,

 • żądanie wymiany kota na innego, wolnego od wady,

 • odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku gdy wada ma charakter istotny,

 • żądanie „naprawy” kota.

Kilka słów o każdym z tychże uprawnień.

Obniżenie ceny za sprzedanego kota z wadą

Jest to najczęściej wybierane roszczeni z jakim się spotykam w swojej praktyce.

Polega ono na obniżeniu ceny za sprzedanego kota. Przepisy kodeksu cywilnego nie pomagają nam za bardzo jeśli chodzi o obniżenie ceny – wskazują jedynie, że ma ono być proporcjonalne pomiędzy wartością kota pełnowartościowego a kota z defektem.

To po stronie nabywcy jest prawo wyboru o ile żąda on obniżenia ceny i odpowiednie tego uzasadnienie.

Dla przykładu:

Nabywca może żądać obniżenia ceny kota z wadą z kwoty  5000 zł do np. 3000 zł – czyli hodowca zobowiązany jest do oddania kwoty 2000 zł na rzecz nabywcy

Odstąpienie od umowy

Nabywcy przysługuje również roszczenie o odstąpienie od umowy.

Roszczenie to polega na zwrocie kota do hodowli a w zamian hodowca zwraca uiszczona za kota cenę.

Dla odstąpienia od umowy konieczne jest aby wada miała charakter istotny – np. wada serca skracająca znacznie życie kota czy dysplazja nerek skracająca życie kota.

Pozostałych dwóch uprawnień nie będę pokrótce omawiać ponieważ mało kiedy występują one w realiach felinlogicznych.

Ugoda pomiędzy hodowcą a nabywcą

Są sytuację, kiedy doradzam moim klientom zawarcie ugody w przypadku wystąpienia wady u sprzedanego kota. Są to wady, który podłoże jest oczywiste i nauka weterynarii określa je jednoznacznie jako choroby o podłożu wrodzonym czy też genetycznym.

Pamiętajcie – zawierając ugodę konieczne jest w ugodzie zaznaczenie, że strony zrzekają się względem siebie dalszych roszczeń.

Ale są również sytuacje, gdzie to sąd powinien rozstrzygnąć zasadność zgłaszanego przez nabywcę roszczenia. 

******

No to tyle na ten miły piątkowy dzień 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: