Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Czy hodowca odpowiada za wady kota tylko z rękojmi?

Agnieszka Łyp-Chmielewska25 czerwca 2021Komentarze (0)

Pierwszym problemem wielu hodowców zgłaszających się do mnie w celu sporządzenia umowy jest możliwość wyłączenia rękojmi w umowie – czyli zniwelowanie odpowiedzialności za wady fizyczne sprzedanego kota. O rękojmi pisałam na blogu wiele – jeśli nie czytałeś to zostawiam link do jednego z moich wpisów – Kilka słów o rękojmi – czyli odpowiedzialność hodowcy za wady fizyczne w pigułce

Odpowiedź na pytanie o wyłączenie rękojmi jest dość prosta – są przypadku kiedy ową straszną rękojmie wyłączyć możemy – Wyłączenie rękojmi w umowie sprzedaży kota

Postawić jednak należy pytanie – czy odpowiedzialność hodowcy za wady sprzedanego kota opiera się tylko i wyłącznie o rękojmie? Niestety odpowiedź Wam się drodzy Hodowcy nie spodoba – odpowiedzialność za wady za sprzedanego kota nie opiera się tylko i wyłącznie o rękojmie. Nabywca, czyli druga strony umowy może oprzeć swoje roszczenia w stosunku do was o ogólne przepisy odszkodowawcze opisane w art. 471 kodeksu cywilnego.

Roszczenie odszkodowawcze

Przepisy prawa cywilnego przewidują tzw. roszczenia odszkodowawcze. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży możemy mówić wyłącznie o roszczeniach odszkodowawczych za nienależyte wykonanie umowy po stronie  sprzedającego. Kwestię tę reguluje art. 471 i następne kodeksu cywilnego:

„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Pamiętajcie – co ważne odpowiedzialności odszkodowawczej w samej umowie sprzedaży nie można wyłączyć tak jak rękojmi.

W oparciu o art 471 kodeksu cywilnego prowadzone są spory sądowe pomiędzy hodowcami, gdzie w umowie sprzedaży bez wątpliwości można było skutecznie wyłączyć rękojmie.

Zapytacie – no okej, ale czym to się różni od rękojmi? Odpowiedź poniżej 🙂

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Zgodnie z poglądami orzecznictwa oraz doktryny przepisy o rękojmi za wady sprzedanego kota są zbliżone do ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej. Mówiąc prawnie – przepisy o rękojmi są przepisami szczególnymi w stosunku do zasad ogólnych wskazanych w art. 471 kodeksu cywilnego.

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:

 • wykazanie istnienia szkody – w przypadku sprzedaży kota przez szkodę będziemy rozumieli istnienie wady fizycznej u sprzedanego kota oraz koszty związane m.in. z leczeniem,
 • wykazanie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy powstaniem szkody a zachowaniem się sprzedającego,
 • brak należytej staranności po stronie sprzedającego – wina sprzedającego.

Co ważne – przy procesie cywilnym to na nabywcy spoczywa obowiązek wykazania ww. przesłanek, czyli sytuacja trochę odwrotna aniżeli w przypadku rękojmi.

Różnice pomiędzy odpowiedzialnością odszkodowawczą z art. 471 k.c. a rękojmią.

Kwestia związana z różnicami pomiędzy tymi dwiema instytucjami jest zagadnieniem typowo prawnym. Roszczenia te w procesie wykazywania przed sądem różnią się od siebie, ale nie są to jakieś bardzo drastyczne różnice.

Podstawowe różnice:

 1. rękojmia jest tzw. odpowiedzialnością absolutną niezależną od winy sprzedającego natomiast roszczenie odszkodowawcze oparte jest o zasadę winy, którą jesteśmy zobowiązani wykazać (niedochowanie należytej staranności),
 2. rękojmia jest regulacją szczególną a roszczenie odszkodowawcze regulacją ogólną,
 3. w rękojmi obowiązuje domniemanie istnienia wady a w przypadku zasad odszkodowawczych należy wykazać istnienie wady.

Czy hodowca może się skutecznie bronić przed roszczeniem odszkodowawczym?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć TAK! W mojej ocenie obrona w oparciu o przepis art 471 kodeksu cywilnego jest łatwiejsza dla sprzedającego niż w oparciu o rękojmie. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta – odpowiedzialność odszkodowawcza oparta jest o zasadę winy a rękojmia ma charakter absolutny.

Podkreślić należy, że w przypadku roszczenia odszkodowawczego to nabywca zobowiązany jest do wykazania szkody, związku przyczynowego oraz winy hodowcy.

To co najważniejsze w procesie odszkodowawczym to wykazanie, że jako hodowcy nie ponosimy winy za daną wadę, czyli wykazanie zachowanie należytej staranności!

Jak to zrobić? Zależy to zawsze od konkretnego przypadku i konkretnej wady 🙂

Bardzo istotne jest również w umowach określenie celu sprzedaży kota – cel ten będzie nam w dużej mierze miarkował wysokość odszkodowania. Inne możliwości będzie miał nabywca, który nabył kota bez określonego celu (wtedy z doświadczenia od razu będzie podnoszone, że kot był nabyty w celach wystawowych) a inne w przypadku nabycia kota na kolanka – pupila domowego. Nabywca, który nabył kota jako pupila domowego np. nie może dochodzić utraconych korzyści z tytułu braku możliwości hodowania na zakupionym kocie – ponieważ nigdy ich nie miał osiągnąć.

W moim Sklep możesz poczytać o różnych umowach stosowanych w hodowli.

No to tyle 🙂 Miłej lektury na weekend 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: