Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Podatek VAT przy sprzedaży kota – czy to możliwe?

Agnieszka Łyp-Chmielewska06 sierpnia 2021Komentarze (0)

W ostatnim czasie przygotowywałam opinię prawną na temat połączenia działalności gospodarczej o charakterze rolniczym (hodowla psów oraz kotów w oparciu o PKD 01.49Z) z działalnością o charakterze nierolniczym. Analizując dogłębnie temat uznał, że jest on na tyle ciekawy, że doczeka się wpisu na blogu 🙂

Dla przypomnienia hodowlę kotów rasowych możemy prowadzić w formie działu specjalnego produkcji rolnej lub jako jednoosobową działalność gospodarczą –Jak prowadzić hodowlę kotów rasowych w Polsce

Ustawa o podatku od towaru i usług (VAT) a sprzedaż kotów

Prawo podatkowe stanowi odrębną gałąź prawa, która tworzy pewnego rodzaju autonomiczne normy wyłącznie na jego potrzeby.

Czytając ustawę o VAT zwrócić należy uwagę na definicję dzielności rolniczej wyrażoną w art. 2 pkt  15:

działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych;”

Z przytoczonej definicja łatwo jest uznać, że hodowla kotów rasowych rozumiana jest jako działalność rolnicza.
Moja uwaga do Czytelników – pamiętajcie aby w tym tekście nie mylić działalności gospodarczej z działem specjalnym produkcji rolnej! 

Reasumując, w świetle przepisów ustawy o podatku VAT sprzedaż kotów w ramach hodowli stanowi działalność rolniczą.

Zwolnienie z podatku VAT?

Po przeczytaniu powyższego tekstu można dojść do przekonania, że sprzedaż kotów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W rzeczywistości tak też jest ale tutaj jednak ustawodawca wyszedł nam z pomocną ręką i dodał do ustawy art. 43, który wskazuje na zwolnienia od podatku VAT.

Podstawą zwolnienia od podatku VAT jest art. 43 pkt 1 ust 3. Zwolnienie to przysługuje tylko i wyłącznie tzw. rolnikowi ryczałtowemu.

I teraz musimy przeanalizować dwie sytuację w zakresie zwolnienia.

 1. Hodowca jako dział specjalny produkcji rolnej – w tym przypadku nie ma najmniejszej wątpliwości, że zwolnienie z obowiązku płatności podatku VAT obowiązuje. Jedyny wyjątek jest wtedy gdy przepisy prawa zobowiązują osobę prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W naszym przypadku jako hodowców obowiązku takiego nie ma. Reasumując – hodowca kotów rasowych prowadzący hodowlę jako dział specjalny produkcji rolnej podlega zwolnieniu jako płatnik podatku VAT.
 2. Hodowca jako jednoosobowa działalność gospodarcza – tutaj odpowiedź nie jest taka jednoznaczna – czytaj akapit poniżej.

Hodowla jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Tak jak potrafiłam jednoznacznie wskazać, że hodowla prowadzona w ramach działu specjalnego produkcji rolnej zwolniona jest z podatku VAT, tak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sprawa nie jest już taka oczywista.

Sprawa będzie prosta jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzić wyłącznie hodowlę kotów – wtedy jej działalność mieści się jako działalność rolnicza i może podlegać pod zwolnienia z zakresu podatku VAT w oparciu o art. 43  ustawy.

Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy wykonujemy zarówno działalność rolniczą (hodowla kotów) z działalnością pozarolniczą (np. działalność budowlana itp.). Tutaj pojawia się swoisty problem a mianowicie – czy na hodowlę kotów rasowych nadal przysługiwać będzie zwolnienie od podatku VAT.

Przyznam szczerze, że interpretacji podatkowych jest wiele. Jednak można przyjąć, że dopuszcza się utrzymanie statusu rolnika ryczałtowego w zakresie prowadzenia hodowli kotów i podtrzymania zwolnienia od podatku VAT przy fakcie pozostawania czynnym podatnikiem VAT z tytułu innej działalności.

Jednak zastrzegam, że w zakresie spraw podatkowych najlepiej jest zawsze dokonać indywidualnej konsultacji ze swoim biurem księgowym lub wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. 

 

P.S. pamiętajcie, że jest to wpis jedynie wskazując na zarys problemu prawnego – materia opodatkowania hodowli jest tematem bardzo szerokim i „zagmatwanym prawnie”.

*****

Prowadzisz hodowlę psów i potrzebujesz umowy sprzedaży? Nic łatwiejszego – odwiedzaj nasz Sklep

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: