Agnieszka Łyp Chmielewska

adwokat

Z zawodu jestem prawnikiem, a z pasji hodowcą, czynnym zawodnikiem agility, miłośnikiem rasy corgi. Kancelarię adwokacką prowadzę w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 14...
[Więcej >>>]

Umowy dla hodowców +48 799 030 205

Prywatny akt oskarżenia za pomówienie w mediach społecznościowych

Agnieszka Łyp-Chmielewska16 października 2022Komentarze (0)

Dziś będzie trochę na poważnie – bo porozmawiamy sobie o prawie karnym i sądzie karnym 🙂

Zniesławienie lub znieważenie

Jako hodowcy narażeni jesteśmy w mediach społecznościowych na wiele zjawisk – w tym na hejt! Hejt nie jest krytyczną opinią, jest po prostu hejetem!

Zachowań opisanych poniżej dopuszczają się zarówno hodowcy prowadzący swoje vendetty przeciwko innym hodowcom jak również nabywcy, którzy nabyli od nas chorego kota lub kota, który nie spełnia ich oczekiwań.

Prywatny akt oskarżenia za pomówienie w mediach społecznościowych

Trudno jest jednoznacznie wskazać jakie określenia będą uznawane za zniesławienie czy znieważenie, ale dla przykładu za takie uznane będą: oszust, kłamca, producent, rozmnażalniacz.

Co ważne – osoba nie musi być wymieniona z imienia i nazwiska czy też przydomku hodowlanego.

Wystarczające do wystąpienia na drogę prawną jest podanie takich informacji, które daną osobę zidentyfikują. Przyznam, że jest to kluczowa kwestia w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia!

Podstawą prawną tychże czynów karalnych jest art. 212 oraz 216 kodeksu karnego.

I tak, art. 212 kodeks karnego stanowi:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Treść art. 216 kodeksu karnego jest następująca:

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Pomówienie w mediach społecznościowych – prywatny akt oskarżenia

Pomimo, że zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego to w przypadku hejtu w mediach społecznościowych nie składamy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na policję. Składamy bezpośrednio do Sądu prywatny akt oskarżenia.

Prywatny akt oskarżenia to pismo do sądu wszczynające całą procedurę. Prywatny akt oskarżenia zawiera treść zarzutów względem naszego hejtera. Do tegoż aktu zobowiązani jesteśmy dołączyć dowody winy.

Do prywatnego aktu oskarżenia konieczne jest dołączenie screenów komentarzy, postów itp. Screeny powinny zawierać datę kiedy zostały wykonane – tak aby widomo było kiedy oskarżyciel dowiedział się o ich treści.

Generalnie pamiętajcie, że konieczne jest podanie imienia i nazwiska naszego hejtera oraz adresu zamieszkania. Jeśli nie macie tych danych to w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem na policję o ustalenie danych adresowych oraz numeru IP.

W prywatnym akcie oskarżenia powołujemy również wszelki inny materiał dowodowy – w tym świadków.

Postępowanie karne z prywatnego aktu oskarżenia o pomówienie/znieważenie

Jeśli akt oskarżenia wpłynął do sądu to sprawa nie zostanie umorzona tylko zostanie jej nadany bieg. Sąd ma możliwość orzec na posiedzeniu o umorzeniu sprawy z uwagi na brak znamion czynu zabronionego (z doświadczenia wiemy, że sądy w Warszawie często korzystają z tej instytucji w przypadku wydarzeń w mediach społecznościowych). Postanowienie takie podlega zaskarżeniu do sądu odwoławczego (tutaj z doświadczenia wiemy, że sąd okręgowy w Warszawie uchyla postanowienia i nakazuje przeprowadzenie postępowania dowodowego).

W trakcie trwania postępowania przed sądem rejonowym przesłuchany jest oskarżony, oskarżyciel prywatny oraz wskazani świadkowie. Sąd przeprowadza również inne dowody zawnioskowane w sprawach. Pamiętajcie – tutaj nie występuje prokurator!

Postępowania karne trwają średnio około roku.

Sprawa zakończona zastaje poprzez wydanie wyroku przez Sąd I Instancji. Od tego orzeczenia zarówno oskarżonemu jak i oskarżycielowi przysługuje środek zaskarżenia, czyli apelacja.

Posiedzenie pojednawcze

Co ważne każda sprawa z prywatnego aktu oskarżenia rozpoczyna się od tzw. posiedzenia pojednawczego, gdzie strony mogą się pojednać a sprawa będzie wtedy zakończona.

Przy pojednaniu nie dochodzi do skazania a więc nie będzie to również podlegało wpisowi do karty karnej! (karta karna jest ważna dla wykonywania niektórych zawodów czy też pracy np. w administracji państwowej).

Jestem oskarżonym – otrzymałem prywatny akt oskarżenia

Jeśli to Wy jesteście oskarżonymi to pamiętajcie, że przysługuje Wam prawo do obrony.

Na prywatny akt oskarżenia należy złożyć do sądu pisemną odpowiedź. W trakcie rozprawy (która się odbędzie, a jeśli się na nią nie stawi oskarżony to może zostać doprowadzony nawet i przez Policję) oskarżony ma prawo odmowy złożenia wyjaśnień jak i odpowiedzi na poszczególne pytania.

Strona oskarżona może również wnosić o przeprowadzenie poszczególnych dowodów w sprawie.

Pamiętajcie tylko aby nie „olać sprawy” i stawić się na rozprawie na której ma się wezwanie do osobistego stawiennictwa.

Znam przypadek, gdzie są za niestawiennictwo zasądził oskarżonemu prywatnemu areszt tymczasowy na 3 miesiące, który następnie został uchylony przez sąd odwoławczy, ale stresu trochę było!

Prawomocny wyrok karny

Sąd wydając wyrok orzeka o winie lub uniewinnia.

W przypadku wyroku skazującego sąd określa również karę. Wyrok skazujący wpisuje się do karty karnej skazanego.

Pomówienie w mediach społecznościowych – podsumowanie

Nie będę robiła tutaj szerokiego podsumowanie – wskaże jedynie – piszcie w mediach społecznościowych rozważnie! 

Jeśli chcecie poczytać więcej to zapraszam:

***

A z najnowszych wpisów polecam Zadatek czy zaliczka za kociaka, oto jest pytanie

Pamiętajcie o naszym Sklepie 🙂

Agnieszka Łyp-Chmielewska
adwokat

Photo by Ariana Suárez on Unsplash

***

Legalny konkurs w mediach społecznościowych – gościnny wpis r.pr. Barbary Sośnickiej

W okresie świątecznym i noworocznym zauważyłam w mediach społecznościowych natłok konkursów.

W szczególności były to konkursy związane z lajkowaniem fotografii czy dalszym udostępnianiem.

Czytając te konkursy przypomniałam sobie, że Basia na swoim IG pisała kiedyś o konkursach w mediach społecznościowych i jego konsekwencjach [Czytaj dalej…]

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawa Kynologicznego Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: